Disco - Enrico Montesano - Vota PSI - 45 giri (1975)
Disco - Enrico Montesano - Vota PSI - 45 giri (1975)

Torna all'archivio